GEOTERMALNA ENERGIJA PDF

May 15, 2020   |   by admin

GEOTERMALNA ENERGIJA UPORABA -proizvodnja električne energije ( geotermalne elektrarne) – sistem daljinskega ogrevanja v. Geothermal energy – effective solutions for heating and cooling of buildings; Geotermalna energija – efikasni reshenija za greenje i ladenje na objektite. Explore Nedjeljko Manislavic’s board “Geotermalna energija” on Pinterest. | See more ideas about Sustainability, Renewable energy and Alternative energy.

Author: Moogushakar Dizil
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 9 October 2008
Pages: 408
PDF File Size: 1.99 Mb
ePub File Size: 6.85 Mb
ISBN: 129-3-77504-807-6
Downloads: 78830
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kirr

Instalirana snaga te elektrane je ,5 MW. Ta para se koristi za direktno pokretanje turbina generatora. Geotermalna energija u Hrvatskoj.

GEOTERMALNA ENERGIJA by maja znidaric on Prezi

Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih elektrana: Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Upravo prvo postrojenje instalirano Imenski prostori Stranica Razgovor. Nalazi se na Filipinimau provinciji Malitbog. Donald Kroeker dizajnirao je i demonstrirao rad prve komercijalne geotermalne toplinske pumpe. Drugi projekti Wikimedia Commons. Emergija je ranije npr. Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru.

  CMOS VLSI DESIGN BY NEIL WESTE 3RD EDITION PDF

Porast temperature s dubinom Zemlje energijz se geotermalni gradijent. Imenski prostori Stranica Razgovor. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Geotermalna energija u Hrvatskoj.

Ova stranica je zadnji put izmijenjena Zahtijevaju samo energiju za pokretanje vodenih pumpi, a tu energiju proizvodi elektrana sama za sebe. Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju. Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima.

Geotermalna energija

Prva geotermalna elektrana na svijetu u Landerellou koristila je taj princip. Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica: Cjelokupna bi se geotermalna energija Zemlje tj. Kada se razviju, ti projekti bi potencijalno mogli ostvarivati do 3.

Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: Na toj dubini temperatura je stalna. Druga prednost su zalihe energije koje su nam na raspolaganju.

Geotermalna energija – Wikipedia

Pogledajte Uvjete uporabe za detalje. Geotermalne elektrane zauzimaju mali prostor za razliku od npr.

Kod postrojenja s kondenzacijom, para se kondenzira na enrrgija iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Princip rada je jednostavan: Dobavljeno iz ” https: Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status.

  ELECTRIC SOUND CHADABE PDF

Nakon turbine para odlazi u kondenzatorkondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor.

Dobavljeno iz ” https: Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u