GZHA 4150X PDF

June 21, 2020   |   by admin

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Durn Nakora
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 28 August 2016
Pages: 168
PDF File Size: 17.51 Mb
ePub File Size: 10.65 Mb
ISBN: 219-7-91670-620-2
Downloads: 16858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mujinn

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Ground Zero Hydrogen GZHA 4150X 2250X

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Deutsch als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.

  ALSFRS R PDF

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding gha meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Ground zero GZHA 4150 X

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat 41150x een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Email deze handleiding Delen: To avoid failure, please use high quality RCA wires.

Bass boost cont rolle. For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz.

Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency. All frequency b etween 5 and Hz will be. FULL — All frequencies will be reproduced.

This equals a Band pass filter of 5 — Hz. The Lowpass filter is not adju stable. It is fixed at 80 Hz. For subwoofer and Kickwoofe r operation.

Handleiding Ground zero GZHA X (pagina 14 van 48) (Deutsch)

Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency. Phase shift cont roller. This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. For fullrange operation of an additional amplifier.

  APC SC450RMI1U PDF

With this controller you can adjust the filt er frequency according to. For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz. With this chose if the 5.

Chann el sh ould be powere d by the cinch input. Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld gzhz inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 5,44 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.